ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΩΝ

Η εταιρεία Ortholine είναι Συμβεβλημένος Προμηθευτής Υγείας ΕΟΠΥΥ

Ηλεκτροκίνητα, Χειροκίνητα, Παιδικά, Αθλητικά, Πτυσσόμενα, Απλού, Ελαφρού, Ειδικού τύπου, Μπάνιου, Τουαλέτας…

Χειροκίνητα & Ηλεκτρικά Νοσοκομειακά Κρεβάτια, Μονόσπαστα, Πολύσπαστα, Σταθερού ή Μεταβλητού Ύψους…

Αεροστρώματα Κυψελωτά ή Σωληνωτά & Εξαρτήματα Κατάκλισης για χαμηλή, μεσαία ή υψηλή επικινδυνότητα…

Όργανα Παθητικής & Ενεργητικής Γυμναστικής, Γερανοί, Ορθοστάτες, Περιπατητήρες, Rollators, Ποδήλατα…

Call Now Button